Studentski restorani – studentski restoran br.4

Studentski restoran br. 4 nalazi se u Ulici dr Sime Miloševića br. 4.

Kapacitet restorana je 8000 obroka dnevno. To je najveći studentski restoran i njegova površina je 1396m². Poseduje tri linije, od kojih se dve koriste za ishranu studenata. Treća linija je komercijalna i pruža kvalitetnu i jeftinu ishranu za zaposlene na Univerzitetu i radnike okolnih preduzeća. Tu su cene ekonomske, ali vrlo povoljne. Studenti, čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije, te nemaju pravo na regresiranu ishranu, mogu se hraniti na trećoj liniji. Hrana je raznovrsna i kvalitetna i, iznad svega, veoma povoljna cena ručka iznosi samo 130 dinara.

Restoran ima popularan naziv Velika menza.

Upravnik restorana je gospodin Duško Jovanov.

Pravo na regresiranu ishranu imaju studenti fakulteta i viših škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Student koji ponovi godinu studija nema pravo na regresiranu ishranu za tu godinu.