Nagradni konkurs za eseje – Šta je za tebe Evropska unija?

Omladinski odbor za obrazovanje raspisuje KONKURS ZA ESEJE "U susret otvaranju pregovaračkih poglavlja pitamo mlade - Šta je za tebe Evropska unija?"

Pristupanje Republike Srbije Evropskoj Uniji je dugoročan proces koji se odigrava na više nivoa. Proces integracija je stalno u toku, i ne završava se čak ni kada jedna država uđe u Uniju. Srbija, kao država kandidat u pristupanju EU, osim privilegija koje ovaj status donosi, ima i obavezu, ali i odgovornost da pravilno koristi prednosti procesa pristupanja EU i da sama razvija svoje unutrašnje kapacitete da bi jednog dana postala ravnopravna i aktivna članica EU.

Obrazovanje je jedna od oblasti koja može imati najviše koristi od evropskih integracija, stoga je veoma važno da uticaj koji EU može imati na obrazovni sistem bude maksimalno iskorišćen, kako bi i efekti pristupanja bili iskorišćeni na najbolji način. Korišćenje dobre prakse, iskustva, uporedna istraživanja biće posebno značajna kada Republika Srbija bude otvorila dva od 35 pregovaračkih poglavlja u vezi sa obrazovanjem i naukom, poglavlja 25 (nauka i istraživanje) i 26 (obrazovanje i kultura).

Učesnici konkursa mogu poslati svoje eseje na jednu od ponuđenih tema:

  1. Šta je za mene Evropska unija?
  2. Kako lično mogu da pomognem evropskim integracijama Srbije.

Rok za slanje eseja je: 15. septembar 2015. do 23:59h.

Uslovi:

  1. Konkurs je otvoren isključivo za državljane Republike Srbije.
  2. Učesnik/učesnica konkursa može imati najviše 29 godina starosti do 15.9.2015. g.
  3. Esej treba napisati u formatu do 3.000 reči, u fontu Times New Roman veličine 12, prored 1,5.
  4. Eseji moraju biti napisani na srpskom jeziku i ne smeju biti ranije objavljivani.
  5. Ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresa učesnika/učesnice konkursa treba da stoje u zaglavlju eseja.
  6. Radovi se šalju u doc/docx formatu na mail Omladinskog odbora za obrazovanje: eudebate@ooo.org.rs

Svi radovi će biti ocenjivani od strane nezavisne komisije, nakon čega će se doneti odluka o tri najbolje ocenjena rada.

Organizator konkursa je predvideo tri vaučera za kupovinu kompjuterske opreme za autore najbolja tri eseja i to u iznosu od:

Prva nagrada            22.000 dinara

Druga nagrada        18.000 dinara

Treća nagrada           14.000 dinara

Organizator zadržava pravo da ne dodeli neku od navedenih nagradu, u slučaju da dođe do konkursom predviđenih nepravilnosti.

Za dodatne informacije možete se obratiti koordinatorki projekta Nedi Živanović putem mejla neda.zivanovic@ooo.org.rs ili na broj telefona 011 324 58 06.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: