Šta fakulteti mogu da traže od kandidata za upis na master?

Oni koji završe studije na jednom fakultetu, a žele na drugom da upišu master ili doktorske studije, često su zbunjeni različitim zahtevima fakulteta.

Da bi uporedili srodnost studijskih programa i procenili da li je za upis neophodno da kandidat najpre polaže razliku u predmetima, neki fakulteti traže diplomu i dodatak diplome sa nazivima svih predmeta. Neki zahtevaju i opis predmeta, a ima i onih koji traže silabuse, to jest detaljan opis svih predmeta sa prethodnih studija.

Šta fakulteti imaju pravo da traže od kandidata, nije definisano zakonom, kaže za RTS Nada Kovačević prorektor Univerziteta u Beogradu.

„Obično fakulteti imaju svoje pravilnike gde definišu šta treba kada je tako široko postavljenja mogućnost upisa. Minimum je sigurno diploma sa dodatkom diplome.“

Da li fakultet na kome hoćemo da upišemo master ili doktorske studije ima pravo da zahteva silabuse predmeta ili to može biti i kratak opis?

„Kratak opis premdeta može da traži, o sadržaju predmeta i nastavnoj literaturi, koja je korišćena. To je uobičajeno da se daje.“

Da li fakultet na kome kandidat želi da upiše doktorske studije treba da traži dodatak diplome ili silabuse ili kraći opis predmeta sa master studija ili može da traži i dokumentaciju koja se odnosi na osnovne studije?

„Gleda se kompletna kompetencija koju je neko stekao i procenjuje se da li je ona dovoljna da savlada program koji želi da upiše.“

Da li su fakulteti, bilo da su državni ili privatni, u obavezi da imaju silabus za svaki predmet na svom sajtu ili kraći opis predmeta? Pošto sada praksa pokazuje da neki imaju, neki ne.

„To je stvar svakog fakulteta, najveći broj fakulteta Univerziteta u Beogradu na svojim sajtovima ima detaljne silabuse, drugi deo ima te kraće opise.“

Pojedini privatni fakulteti navode da ne mogu da daju svoje silabuse radi upisivanja studija na drugom fakultetu jer su silabusi, kako navode, njihova svojina.

„Obim informacija koje će dati fakultet ipak zavisi od politike fakulteta, ali kratke opise bi morao da vam da.“

Ukoliko na sajtu fakulteta postoje opis predmeta ili slilabusi, može li onaj kome su neophodni za upis na master ili doktorske studije na drugom fakultetu da ih preuzme sa sajta, i bez pečata i potpisa odnese fakultetu koji to traži?

„Može, ali bolje je kada zvanično fakultet studentu, na njegov zahtev, izda kompletnu tu dokmentaciju.“

S tim što fakulteti to naplaćuju. Imaju li fakulteti pravo da naplate izdavanje opisa predmeta ili silabusa?

„Zvanično fakulteti mogu da naplaćuju sve usluge dodatne, koje nisu obuhvaćene školarinom.“

Neki naplaćuju 2.000 neki i 2.500 po godini.

„Neki i više, to fakulteti sami određuju cene.“

Izvor: RTS i www.najstudent.com

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: