Kako do razmene studenata

Ističete se svojim akademskim uspehom i sada biste želeli da se usavršite na nekom od svetskih univerziteta – najbolji način da ovaj san ostvarite jeste upravo razmena studenata.

Brojni su program koji se nude studentima kako bi deo svojih diplomskih i postdiplomskih studija proveli studirajući na nekom od istaknutih inostranih univerziteta. Prednosti ovakvih programa jesu upravo upoznavanje i razmena iskustava sa kolegama, te sticanje značajnog akademskog iskustva.

Ukoliko ste planirali da se otisnete u vode studentske razmene, za vas smo istražili samo nekoliko popularnih programa studentskih razmena namenjene studentima u našoj zemlji.

Erasmus Mundus mreže za razmenu studenata

euflagerasmusmu-10112013102828

U okviru Erasmus Mundus mreže za razmenu studenata studentima iz Srbije nudi se mogućnost da završe deo svojih dodiplomskih i poslediplomskih ili cele poslediplomske studije na nekom od univerziteta iz Evropske unije. Za njih su namenjena mreže za razmenu i stipendiranje studenata formirane kroz posebne Erasmus Mundus projekte.

Na konkurse za dodelu stipendija u okviru Erasmus Mundus projekata mogu se prijaviti student koji redovno studiraju na nekom od univerziteta i studenti visokoškolskih institucija u Srbiji.

Pre svega to su studenti koji studiranju na nekom od univerziteta iz Srbije uključenih u projekat. U projekat JOINEU-SEE PENTA uključeni su Univerziteti u Beogradu i Novom Sadu, u mreži BASILEUS V partneri su Univerzitet u Beogradu, Kragujevcu i Novom sadu dok je Univerzitet u Nišu pridruženi partner ove mreže, a u projektu ERAWEB 2 kao institucije iz naše zemlje uključeni su Univerziteti u Beogradu i Nišu. Studenti koji pripadaju ovoj ciljnoj grupi mogu da konkurišu za bachelor, master, doktorske, post-doktorske studije, a studijske boravke može da ostvari i nastavno osoblje.

Na konkurse se takođe mogu prijaviti i student visokoškolskih institucija koje nisu direktno uključene u projekat, kao i oni koji su već završili studije na bilo kom od univerziteta u Srbiji. Nisu izostavljene ni grupe koju čine socijalno ugroženi studenti, raseljena lica i izbeglice, lica sa posebnim potrebama ili pripadnici nacionalnih manjina.

Ove godine aktuelni su projekti mreže za razmenu:
•     JoinEU-SEE PENTA je mreža razmene koja nije tematski ograničena. Rok za konkurisanje je 01. februar 2014.
•     Basileus V  je mreža razmene koja nije tematski ograničena. Rok za konkurisanje je 02. februar 2014.
•     Eraweb 2 predstavlja mrežu razmene koja je tematski fokusirana na oblast medicinskih nauka. Rok za konkurisanje je 01. april 2014.

joineusee
JoinEU-SEE PENTA

Ukoliko se odlučite za prijavu potrebno je pre svega da definišete kojoj grupi pripadate, zatim da izaberete program, te univerzitet iz Evropske unije (učesnik u mreži) na koji biste želeli da idete. Obratiti pažnju na to koje mogućnosti i koje naučne oblasti za razmene ili studiranje postoje na pojedinim institucijama. Takođe obratite pažnju na jezik podučavanja jer univerziteti često traže dokaze o poznavanju određenog jezika u vidu diplome ili sertifikata.

Nakon što ste se opredelili za željeni program i univerzitet, potrebno je pratiti uputstva prijave na izabrani program, budući da se u zavisnosti od toga kojoj grupi pripadate, razlikuje i način prijavljivanja. Prijava za programe se vrši on-line, odnosno elektronskim putem. Ako ste u prvoj ciljnoj grupi onda u postupku prijave konsultujete  kancelariju za međunarodnu saradnju na svom matičnom univerzitetu. Ako ste u drugoj i trećoj ciljnoj grupi, onda se prijavljivanje vrši preko univerziteta koordinatora programa (Za BASILEUS V to je Univerzitet u Gentu, Belgija, za ERAWEB 2 to je Erazmus Univerzitet u Roterdamu, Holandija, dok je za za JoinEU-SEE PENTA koordinator Univerzitet u Gracu, Austrija).

Sve informacije o prijavi na program razmene možete dobiti u kancelariji za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu. Takođe više informacija možete pronaći i na sajtovima:
•    www.tempus.ac.rs,
•    www.joineusee.eu/Default.aspx,
•    www.basileus.ugent.be/index.asp?p=98&a=98
•    erasmus-westernbalkans.eu

basileusV
Projekat Basileus V

Zemlje, odnosno univerziteti u EU u koje mogu otići naši studenti u okviru razmene za sve tri mreže su:

I) Za projekat JoinEU-SEE PENTA, partneri iz EU su sledeće visokoškolske ustanove:
•    Graz University, koordinator programa (Austrija)
•    University of Antwerp (Belgija),
•    Masaryk University, Brno (Češka),
•    Aarhus University (Danska),
•    Tilburg Universty (Holandija),
•    Freie University, Berlin (Nemačka),
•    University of Bologna (Italija),
•    University of Granada (Španija),
•    Univeristy of Maribor (Slovenija),
•    Cardiff Metropolitan University (Velika Britanija)

II) Za projekat Basileus V, partneri iz EU su sledeće visokoškolske ustanove:
•    University of Gent, koordinator projekta (Belgija),
•    Sofia University St. Kliment Ohridski (Bugarska),
•    University of Nice Sophia Antipolis (Francuska),
•    Ruprecht-Karls University (Nemačka),
•    Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki (Grčka),

ERAWEB-MSOffice
Projekat ERAWEB 2

•    University of Roma la Sapienza (Italija),
•    University of Ljubljana (Slovenija),
•    University of Deusto (Španija),
•    Lund University (Švedska)
•    University of Zagreb (Hrvatska)

III) Za projekat ERAWEB 2, partneri iz EU su sledeće visokoškolske ustanove:
•    Erasmus University Medical Center Rotterdam, kao koordinator (Holandija),
•    University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (Austrija),
•    Ludwig Maximilians University Munich (Nemačka),
•    Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italija),
•    University of Turin (Italija),

Pregled mogućih vrsta razmena i iznosi odgovorajućih stipendija (informacije su preuzete sa zvaničnog sajta, o ažuriranju informacija potrebno je konsultovati izvor)

nivo

trajanje razmene- studiranja*

Mesečni džeparac**

bachelor

Od jednog semestra do jedne akademske godine (maksimum 10 meseci)

1000 € mesečno

master  studije

Od jednog semestra do dve akademske godine (maksimum 22 meseca)

1000 € mesečno

Doktorske studije

Od 6 do 34 meseca

1500 € mesečno

Post-doktorske studije

Od 6 do 10 meseci

1800 € mesečno

nastavno osoblje

1 mesec

2500 € mesečno

*Dužina trajanja mobilnosti određuju univerziteti koji učestvuju u mreži za razmenu. Studenti ciljne grupe 2 mogu ostvariti stipendiju koja im pokriva cele master studije na jednom od univerziteta u okviru mreže.
**Iznos mesečnog džeparca je fiksan bez obzira na dužinu trajanja programa.

Izvor podataka i zvanična prezentacija: Tempus

Central European Exchange Program for University Studies
CEEPUS – program za razmenu studenata i nastavnog osoblja univerzitetskih studija

33519-8995-ceepus
CEEPUS program razmene

CEEPUS je srednjoevropski program za razmenu studenata i profesora sa sedištem u Beču. Trenutno ima 14 država članica: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija,  Crna Gora. Na čelu ovog programa nalazi se Komitet ministara, dok kordinaciju, evaluaciju, razvoj programa i promociju vrši Centralna kancelarija CEEPUS-a (tzv. Sekretarijat).

Osnovni ciljevi programa su uspostavljanje multilateralne dimenzije kroz akademsku mobilnost unutar srednjoevropskog i južnoevropskog regiona, promovisanje celokupnih programa i mreža, naročito mreža zajedničkih diploma (Joint Degree Networks) promovisanje razumevanja i specifičnosti regiona i pomoć u uspostavljanju evropskog visokoobrazovnog prostora (European Higher Education Area).

CEEPUS omogućava mobilnost studenata i univerzitetskih profesora, kao i kurseve jezika i ekskurzije. Jedna od najbitnijih aktivnosti koju ovaj program pruža je univerzitetska mreža koja se zasniva na saradnji između najmanje tri univerziteta, pod uslovom da su dva od  tri  univerziteta iz različitih zemalja članica CEEPUS-a. Osnovna ideja je uključiti najbolje i najsposobnije u razmenu. Za razliku od drugih programa, lista prioriteta ne postoji i sve oblasti studiranja se prihvataju.

Za stipendije mogu da konkurišu studenti i profesori svih državnih univerziteta u Srbiji bez obzira na smer, sa znanjem engleskog jezika.

Izvor podataka i više informacija na sajtu CEEPUS-a: www.ceepus.info

Global UGRAD

Global_ugrad
Global UGRAD program razmene

Global UGRAD program razmene predstavlja program razmene studenata iz Srbije kroz dodelu pune stipendije za jednu akademsku godinu studija na nekom od univerziteta u Sjedinjenim Državama. Ovaj program realizovaće se u avgustu 2014. godine. Program Global UGRAD odnosi se na sve akademske oblasti studiranja, dok se selekcija za konkurs vrši na osnovu uspeha na studijama.

Stipendija pokriva školarinu, međunarodna/domaća putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manji džeparac i kupovinu knjiga. Studenti pohađaju kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, žive u studentskim domovima i imaju priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa. Od njih se zahteva da učestvuju u aktivnostima društveno korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih Država. Tokom ove akademske godine biće obavezni da učestvuju i u stažiranju.

Ove godine raspisan je konkurs za razmenu studenata za osnovne akademske studije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih studija nekog od univerziteta ili visokoškolskih institucija u Srbiji.

Više informacija o ovom program i budućim konkursima možete pronaći na zvaničnom sajtu www.worldlearning.org.rs/pages/global-ugrad-sr/o-programu.php

Komitet za Međunarodnu Saradnju Studenata Medicine – Srbija
IFMSA-Serbia – LK Beograd

logo_scope_rgb
Komitet za Profesionalnu Razmenu

Razmena studenata u okviru IFMSA je vid dodatnog usavršavanja za studente medicine iz celog sveta i međunarodno priznata u više od 90 zemlja sveta među kojima je i naša zemlja. Postoje dve vrste razmena, naučna i profesionalna. Naučna razmena podrazumeva da student učestvuje u istraživanju koje vodi mentor projekta u nekoj od laboratorija pri medicinskim istraživačkim centrima u okviru predkliničkih predmeta ili klinici, sa posebnim osvrtom na laboratorjiski rad, u zemlji sa kojom naša organizacija sarađuje. Profesionalna razmena predstavlja oblik usavršavanja kliničkih veština u vidu praktičnog rada sa pacijentima, na odeljenju koje student izabere u nekoj od zemalja sa kojima naša organizacija ima potpisan ugovor.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti:
– Za profesionalnu razmenu: III, IV, V, VI godine studija i apsolventi
– Za naučnu razmenu: I, II, III, IV, V, VI godine studija i apsolventi

Komitet za Profesionalnu Razmenu – Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) je jedan od najstarijih komiteta u okviru IFMSA. Nastao sa njenim osnivanjem 1951. godine, a u okviru IFMSA-Serbia već od 1953. godine. Od tada pa do danas, program razmene se proširio na 90 zemalja. Glavni cilj komiteta, da promoviše razumevanje i saradnju među studentima medicine kroz međunarodne razmene, ostao je nepromenjen od trenutka osnivanja IFMSA.

Svake godine, preko 8500 studenata iz celog sveta, učestvuje u programu profesionalne razmene i na taj način obogaćuju svoje biografije ali i svoje živote jednomesečnim boravkom u jednoj od zemalja u kojima razmena aktivno funkcioniše. Radeći svakodnevni lekarski posao uz pomoć mentora, na odeljenju koje student izabere, studenti stiču ogromno iskustvo i upoznaju se sa različitim pristupima i algoritmima rada u savremenoj lekarskoj praksi.

Izvor podataka i više informacija na zvaničnom sajtu IFMSA Srbija.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

  • Došao je i taj period godine kada studenti, a naročito brucoši, kreću u potragu za mestom za stanovanje. Studenti koji imaju tu sreću da žive i studiraju u svom rodnom gradu, ne susreću se tako često sa problemom portage za mestom u domu ili... Pročitajte više »»
  • Studenti predstavljaju jednu od najosetljivijih društvenih grupa kada su finansije u pitanju. Visoke školarine, dodatni troškovi i budžet za svakodnevne studentske troškove sasvim sigurno mogu biti opterećujući po svakog prosečnog studenta.... Pročitajte više »»
  • Jednom prilikom predstavili smo vam tekst “Čemu služi fakultet?” u kojem William Deresiewicz navodi najbolje objašnjenje i odgovor na ovo pitanje, da je osnovna svrha fakulteta da nas nauči da razmišljamo. Da li vas je fakultet naučio da... Pročitajte više »»
  • Stavovi o studentskim menzama i istraživanje o navikama prehrane studenata, kao i o njihovom zadovoljstvu prehranom u studentskim restoranima. Ovog meseca sproveli smo jednu sveobuhvatnu analizu studentskih stavova o menzama i ishrani studenata... Pročitajte više »»
  • Studentski standard koji prati standard univerzitetskih centara iz Evrope i sveta sve više nam zvuči kao zemlja iza duge, neuhvatljiva i zauvek magična. Ali da li je zaista taj visoki standard studentskog života nedostižan i nemoguć? Postoji... Pročitajte više »»