Konkurs za dodelu stipendija Fondacije „Profesor Branislav Lorenc“

KONKURS za dodelu stipendija Fondacije "Profesor Branislav Lorenc" najboljim studentima za školsku 2015/2016.

Fondacija dodeljuje stipendije u iznosu od 1.000 do 1.500 evra mesečno za troškove boravka i učestvovanja u nastavnim i istraživačkim programima na inostranim fakultetima i drugim obrazovnim institucijama.

Sredstva stipendije se mogu iskoristiti isključivo u svrhe pokrivanja troškova studijskog boravka na izabranom inostranom fakultetu/obrazovnoj instituciji za koji je odobrena stipendija (hrana, smeštaj i sl.), i to u roku od najmanje jednog a najviše tri meseca.

Uslovi za dobijanje stipendije

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti na završnoj godini osnovnih studija i studenti postdiplomskih studija psihologije i kognitivnih nauka sa svih univerziteta čije je osnivač Republika Srbija, čija prosečna ocena iz položenih ispita nije niža od 8,5. Priložena dokumentacija mora da sadrži sledeće:

  1. Prijava na konkurs
  2. Biografija kandidata sa bibliografijom, ukoliko je kandidat objavljivao radove
  3. Uverenje o položenim ispitima sa potvrdom o prosečnoj oceni tokom studiranja
  4. Preporuka mentora ili profesora sa matičnog fakulteta kandidata
  5. Razrađeni plan studijskog boravka za koji kandidat potražuje stipendiju zajedno sa podacima o:
  • instituciji na kojoj će se pohađati nastava / vršiti istraživanje
  • periodu pohađanja nastave (po semestrima) / istraživanja
  • proceni iznosa troškova nastave / istraživanja

6. Preporuka mentora inostranog fakulteta / obrazovne institucije ili naučne / istraživačke institucije kojom se izražava spremnost za prihvatanje kandidata

Rok za podnošenje prijava na konkurs za dobijanje stipendije je 30. jun 2015. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.

Za više informacija o postupku dodele stpendija kandidati mogu konsultovati Statut Fondacije na sajtu Fondacije www.fondacijalorenc.com

Potrebnu dokumentaciju dostaviti lično ili poštom na adresu:

Univerzitet u Beogradu
Filozoski fakultet
Fondacija „Profesor Borislav Lorenc“ (kabinet 251)
Čika Ljubina 18-20

ili putem e-maila: vanja.kovic@f.bg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: