Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu

 

Adresa: Nušićeva 6, 38227 Zvečan
Tel. 028/665 446, 665 106
veb sajt: www.vtsurosevac.com
e-mail: vts.uros@sezampro.rs

 

O Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Uroševcu

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Zvečanu počela je kao Centar za više obrazovanje radnika u Uroševcu 1976. godine, koji je 1991. godine prerastao u Višu tehničku školu. Š kola je svoje delatnosti obavljala u Uroševcu do 1999. godine, kada je sedište privremeno izmešteno u Zvečan. Š kola je uspešno prošla kroz proces akreditacije. Godine 2010. akreditovani su programi osnovnih studija, a godinu dana kasnije i programi specijalističkih studija.

Osnovne strukovne studije traju tri godine, i to na programima:

  • Mašinstvo
  • Drumski saobraćaj

Specijalistički programi u trajanju od godinu dana su:

  • Održavanje tehničkih sistema
  • Upravljanje i bezbednost drumskog saobraćaja
Share Button