Stipendije za Valjevce

valjevo

Donator: Grad Valjevo

Grad: Valjevo

Država: Srbija

Nivo obrazovanja: Osnovna i srednja škola, Fakultet

Website: www.valjevo.org.rs

Rok za prijavu: 11.11.2013.

 

Opis:

Na osnovu rešenja Gradonačelnika Grada Valjeva o rasporedu sredstava namenjenih za finansiranje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma za 2013. godinu broj 40-41/2013-09 od 22. 1. 2013. godine, Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove 31.10.2013. objavljuje:

KONKURS

ZA DODELU STIPENDIJA SREDNjOŠ KOLCIMA I STUDENTIMA ROMSKE NACIONALNOSTI U Š KOLSKOJ 2013/2014. GODINI

 

Uslovi za dobijanje stipendije

Pravo na stipendiju imaju učenici i učenice romske nacionalnosti  koje pohađaju osmi razred (osnovci) ili srednju školu (srednjoškolci) pod uslovom da:

–  su prvi put upisani u odgovarajući razred u tekućoj 2013/2014. školskoj godini,

– postižu dobre rezultate u učenju,

– imaju prebivalište na teritoriji Grada Valjeva najmanje godinu dana pre dana objavljivanja ovog konkursa.

Pravo na stipendiju pripada studentima i studentkinjama romske nacionalnosti koji:

– pohađaju visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija,

– upisali su prvi put odgovarajuću godinu studija (osnovne, master ili poslediplomske),

– imaju prebivalište na teritoriji Valjeva najmanje godinu dana pre dana objavljivanja ovog konkursa.

Redosled kandidata za dodelu stipendija za osnovce i srednjoškolce utvrđuje se na osnovu ukupno dobijenih bodova u zavisnosti od: prosečnog uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju (najviše 50), razreda koji kandidat ili kandidatkinja pohađaju (najviše 10), visine prihoda koji ostvaruje porodica kandidata (najviše 10), porodičnog i ličnog statusa (najviše 10).

Nemaju pravo na stipendiju kandidati koji nemaju prebivalište na teritoriji Grada Valjeva manje od godinu dana pre datuma objavljivanja ovog konkursa, kao i kandidati koji ostvaruju stipendiju iz drugog programa koji se finansira iz budžeta Grada Valjeva ili Republike Srbije.

Broj odobrenih stipendija se utvrđuje u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu Grada Valjeva za odgovarajuću godinu.

Biće obustavljena stipendija onim korisnicima za koje se utvrdi da se u prijavi prikazali netačne podatke, ako su napustili redovno školovanje ili studiranje.

 

Merila za rangiranje kandidata (za osnovce i srednjoškolce)

Redosled kandidata za dodelu stipendija utvrđuje se na osnovu bodova po osnovu sledećih merila posebno za svaku grupu kandidata (za osnovce i srednjoškolce):

– Ostvaren uspeh u prethodnom školovanju (maksimalno 50 bodova)

a) za učenike i učenice VIII razreda osnovne škole opšti uspeh od V do VII razreda osnovne škole, iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha ostvarenog od V do VII razreda koji se pomnoži sa 10.

b) za učenike i učenice I razreda srednje škole opšti uspeh od V do VIII razreda osnovne škole, iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha ostvarenog od V do VIII razreda koji se pomnoži sa 10.

v) za učenike i učenice II, III i IV razreda opšti uspeh u prethodnim razredima-iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha ostvarenog u prethodnim razredima koji se pomnoži sa 10.

–  Razred koji učenik ili učenica upisuju (maksimalno 10 bodova)

Odgovarajući upisan razred se iskazuje odgovarajućim brojem bodova: za I razred 4 boda, za II razred 6 bodova, za III razed 8 bodova, za IV razred 10 bodova.

– Rezultati na takmičenjima (maksimalno 5 bodova)

– Učenik ili učenica koja je u prošloj školskoj godini osvojila nagradu na gradskom, regionalnom, republičkom ili međunarodnom takmičenju  boduje se sa 5 bodova. U suprotnom 0.

– Prihodi porodice učenika (maksimalno 10 bodova)

Broj bodova se iskazuje u zavisnosti od prosečnog ostvarenih primanja po članu porodice kandidata za period januar-jun (6 meseci) tekuće godine i udela u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa, po strukturi:  do 20%  prosečne zarade bez poreza i doprinosa 10  bodova, od 20 do 40% prosečne zarede bez poreza i doprinosa 5 bodova, preko 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa  0 bodova.

–  Status izbeglog, raseljenog lica ili osobe u readmisiji (maksimalno 5 bodova)

Ako kandidat ima status izbeglog ili raseljenog lica ili je povratnik po sporazumu o readmisiji boduje se sa 5 poena. U suprotnom 0.

– Porodični status (maksimalno 10 poena)

Kandidati koji su bez roditeljskog staranja ili imaju samo jednog roditelja boduju se sa 10 poena. U suprotnom 0.

Dokumenti za prijavu na konkurs (za srednjoškolce)

Kandidati i kandidatkinje podnose na konkurs sledeće dokumente:

Obavezna dokumentacija

– Prijava sa potpisom kandidata i roditelja/staratelja (obrazac 1)

– Potvrdu o prebivalištu (Policijska uprava Valjevo)

– Izvod iz knjige državljana

– Uverenje o upisanom razredu osnovne/ srednje škole sa prosekom u prethodnim godinama školovanja, overava škola, (obrazac 2)

– Obrazac uverenje o ostvarenim prihodima po članu porodice za period januar-jun tekuće godine (obrazac 3).  (popunjava službenik u Odeljenju za društvene delatnosti)

Uz obrazac dostaviti odgovarajuće dokaze na osnovu kojih se obračunava mesečni prihod:

– Izjavu o zajedničkom domaćinstvu članova porodice koja je overena uz potpise dva svedoka (overa na šalteru za overu u prizemlju Gradske uprave) (obrazac 4).

– potvrda o prihodima za zaposlene članove  porodice/domaćinstva za period  od januara do juna tekuće godine i to: plata, penzije – starosne, porodične i invalidske, naknada za nezaposlene,  naknada za socijalne programe (otpremnina), za nezaposlene potvrda o prihodima od Nacionalne službe za zapošljavanje za isti period,

– uverenje o imovnom stanju (iz poreske uprave)

– potvrda o katastarskom prihodu u prethodnoj godini (Služba za katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod)

kopiju kartice tekućeg računa otvorenog u banci (da se vidi broj tekućeg računa na koji se može uplatiti stipendija u slučaju da bude odobrena)

 

Dodatna dokumentacija (ako je primenljivo)

– Kopija diplome o ostvarenom rezultatu na takmičenju (osvojeno mesto na gradskom, regionalnom, republičkom ili međunarodnom takmičenju) u prethodnoj školskoj godini.

– Kopija legitimacije izbeglog ili raseljenog lica, odnosno potvrda MUP-a o statusu osobe povratnika u readmisiji.

– Kopiju izvoda iz matične knjige umrlih za roditelja /potvrda Centra za socijalni rad o određivanju starateljstva.

 

Dokumenti za prijavu na konkurs (za studente)

– Prijava sa potpisom kandidata i roditelja/staratelja (obrazac 1)

– Potvrdu o prebivalištu (Policijska uprava Valjevo)

– Izvod iz knjige državljana

– Potvrda visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija da je student prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj 2013/2014. godini

 

Prijava na konkurs i obrasci

Rok za prijavu na konkurs ističe 11. novembra 2013. godine.

Kandidati mogu preuzeti obrasce za prijavu (od 1 do 5) na zvaničnom sajtu Grada Valjeva na adresi www.valjevo.org.rs  ili na šalteru Informacije u prizemlju Gradske uprave, Karađorđeva 64.

Kandidati podnose prijavu i ostalu dokumentaciju (obaveznu i prateću) u papirnom obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za konkurs za stipendiranje romskih učenika i studenata u 2013/2014. godini.

Prijava se može poslati preporučenom poštom na adresu Grad Valjevo, Karađorđeva 64 ili predati na šalteru pisarnice u prizemlju Gradske uprave na istoj adresi najkasnije do 15 časova na dan 11. novembra 2013. godine.

 

Odlučivanje

Komisija za praćenje i implementaciju Dekade Roma u Valjevu objaviće listu kandidata  najkasnije do 18. novembra 2013. godine na sajtu www.valjevo.org.rs.

Kandidati mogu podnositi prigovore komisiji najkasnije 3 dana od dana objavljivanja rang liste.

Gradonačelnik Valjeva donosi odluku o dodeli stipendija na osnovu konačne rang liste koju utvrdi Komisija za praćenje i implementaciju Dekade Roma u Valjevu.

 

Informacije o stipendijama

Za sva pitanja u vezi sa uslovima i postupcima za prijavu za stipendije kandidati se mogu obratiti Odeljenju za društvene delatnosti na telefon  014/ 294 -918 ili elektronskom poštom na adresu: zastupnikmanjina.valjevo@gmail.com ili vladimir.pantic@valjevo.org.rs.

Broj: 67-233/2013-09

Datum: 31.10.2013.

NAčELNIK

Gradske uprave za

društvene delatnosti, finansije,

imovinske i inspekcijske poslove

Jelica Stojanović

Share Button

Ostali članci iz ove kategorije:

 • Stipendije mladim talentimasubotica

  Fondacija „Put ka znanju“ raspisala je konkurs za dodeljivanje stipendija mladim talentima, učenicima i studentima Grada Subotice. Stipendije se dodeljuju za finansiranje …

 • Šabac: Stipendije za 20 studenatagrad sabac

  Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović danas je objavio konkurs za stipendiranje najboljih studenata na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, kao …

 • Stipendije Hemofarm Fondacijehemofarm fondacija

  Hemofarm Fondacija raspisala je dvadesetu godinu zaredom konkurs za dodelu novih studentskih stipendija najuspešnijim akademcima od treće godine studija (izuzev …

 • Program stipendiranja studenataeq

  Zbog velikog interesovanja studenata o mogućnostima za pohađanje kurseva jezika tokom jeseni, Evropski pokret FUTURIS, u saradnji sa Obrazovnim centrom EQUILIBRIO, …

 • Stipendije Fonda za mlade talenteministarstvo omladine i sporta

  Ministarstvo omladine i sporta Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije raspisali su danas Konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih …

 • Konkurs za studentske stipendijefond za mlade talente stipendije

  Fond za mlade talente raspisaće 3. oktobra konkurs za stipendiranje studenata završnih godina, do 800 studenata osnovnih i do 400 studenata master studija. U saopštenju …

 • Stipendija za Poslovnu školu za PRstipendija za poslovnu skolu za pr

  Dobitnik stipendije za pohađanje Poslovne škole za public relations imaće priliku da od sredine oktobra do sredine decembra 2014. svake subote o PR-u uči od …

 • Stipendiranje studenata iz Zrenjaninaindeks studentski

  Humanitarni fond Ljilja i Milka Mijatov, u saradnji sa Gradskom narodnom bibliotekom Žarko Zrenjanin i Radio Zrenjaninom, raspisao je Javni poziv za dodelu stipendija …

 • Studentska stipendija Evro za znanjestipendija za studente evro do znanja

  Fodacija Evro za znanje raspisala je konkurs za dodelu studentskih stipendija. Stipendije se dodeljuju nepovratno i isplaćivaće se u deset jednakih rata. Smisao …

 • Stipendije za master i doktorskedositeja stipendije

  Raspisan je konkurs za dodelu stipendija Fonda za mlade talente studentima doktorskih i master studija koji žele da studije završe u inostranstvu. Konkurs se raspisuje …